Pingis mot Parkinson

Parkinsonförening Norrort har i samarbete med PingPongParkinson och Rotebro BTK tagit fram en utmärkt broschyr som gör reklam för pingis! Hämta denna här och skriv ut och sprid vidare!