PingPongParkinson Sweden

PingPongParkinson Sweden startades som officiell ideell förening den 13:e oktober 2022 hos Skatteverket, med organisationsnummer 802541-0427.

De som ha deltagit i PPP VM har automatiskt blivit medlemmar. Årets VM i Pula innebar att man betalade PPP medlemsavgift 12€ (eller 17€ via Paypal) för kalenderår för att delta PPP aktiviteter. Medlemsavgifter fr o m 2023-01-01 blir 150 kr per år.

Vårt grundläggande mål är att hjälpa och stödja människor med Parkinsondiagnos och bryta social isolering genom att spela bordtennis. Genom att delta i nationella och internationella turneringar bygger vi upp vänskap och hälsa.

All information om PingPongParkinson och stadgar finns att läsa här.

Den tillfälliga styrgruppen består av 
Maria Wäneskog ordförande; Eva Ax Riise sekreterare; Lin Zhang Freund kassör.

Länk till stadgar för PingPongParkinson Sweden.