Youtube

Video från VM

Youtubefilm

Som illustration till den verksamheten har vi Carstens film från Spårvägen.

Avslutningsvis visar vi den fantastiska upplevelsen att åka till VM med ITTFs film som jag tycker är bra, (5.45)